Careers

Tuyển nhân viên tiếng nhật làm partime

30/01/2018

Careers

Công ty cổ phần RELIA Việt Nam đang cần tuyển nhân viên tiếng Nhật làm partime trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6

View detail

Tuyển dụng nhân viên bán thời gian làm chỉnh sửa ảnh.Tuyển dụng nhân viên bán thời gian làm chỉnh sửa ảnh.

Tuyển dụng nhân viên bán thời gian làm chỉnh sửa ảnh.

29/12/2017

Careers

Công ty cổ phần RELIA Việt Nam tại Hà Nội đang cần tuyển nhân viên chăm sóc và hỗ trợ khách hàng.

View detail

Tuyển dụng nhân viên thu hồ sơ khách hàngTuyển dụng nhân viên thu hồ sơ khách hàng

Tuyển dụng nhân viên thu hồ sơ khách hàng

27/12/2017

Careers

Công ty Cổ phần RELIA đang có nhu cầu tuyển dụng 02 nhân viên thu hồ sơ khách hàng

View detail

Group companies