Dịch vụ của Relia Việt Nam

Dịch vụ Contact Center

Kể từ năm 2009, Relia Việt Nam đã cung cấp nhiều loại hình dịch vụ Contact Center đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng. Hiện nay có nhiều kênh liên hệ với người dùng cuối như Facebook, LINE, SMS, Mobile Apps, v.v. Chúng tôi luôn cập nhật nhanh chóng các kênh dịch vụ liên lạc cho khách hàng và cung cấp dịch vụ Inbound, Outbound, Tiếp thị kỹ thuật số thông qua các kênh này.

Chi tiết

Dịch vụ BPO

Relia Việt Nam đang cung cấp giải pháp thuê ngoài quy trình kinh doanh BPO hướng tới mục tiêu hỗ trợ khách hàng trong các mảng nghiệp vụ không phải cốt lõi của doanh nghiệp. Với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ thuê ngoài BPO có nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi có ưu thế về cả trình độ chuyên môn và khả năng thực tiễn trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Chi tiết

Dịch vụ Nghiên cứu thị trường

Trong hơn một thập kỷ qua, Relia Việt Nam đã hợp tác chặt chẽ với khách hàng trong việc cung cấp khảo sát thực tế và có chiều sâu trong nhiều lĩnh vực ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Nghiên cứu của chúng tôi được thực hiên trên tư duy chiến lược và đổi mới. Các loại hình dịch vụ chính bao gồm nghiên cứu độ khả thi thị trường; đánh giá cơ hội thị trường; phân tích sự cạnh tranh; khảo sát CSI và SSI; nghiên cứu khuynh hướng tiêu dùng; khảo sát thương hiệu với nhiều đề xuất chiến lược. Mục đích dịch vụ là giúp khách hàng nhận biết, phân tích triển vọng kinh doanh để nắm bắt thị trường và tìm thấy cơ hội mới.

 

Chi tiết

© 2017 by RELIA VIETNAM JSC