Dịch vụ nghiên cứu thị trường

Trong hơn một thập kỷ qua, Relia Việt Nam đã hợp tác chặt chẽ với khách hàng trong việc cung cấp khảo sát thực tế và có chiều sâu trong nhiều lĩnh vực ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Các loại hình dịch vụ chính bao gồm: Nghiên cứu thị trường; Phân tích đối thủ cạnh tranh; Khảo sát thông tin; Khảo sát độ nhận diện thương hiệu; Khảo sát độ hài lòng của khách hàng hoặc nhân viên. Chúng tôi mong muốn thu thập thông tin cần thiết để phân tích thị trường Việt Nam, phát triển hoạt động kinh doanh và khai thác khách hàng tiềm năng.

Khảo sát qua điện thoại

Gọi điện khách hàng mục tiêu và tiến hành khảo sát

Phỏng vấn sâu

Nhân viên điều hành với nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực khác nhau có thể nhanh chóng lấy được thông tin khảo sát.

Tìm kiếm thông tin

Thu thập và sắp xếp thông tin công khai trên Internet hoặc sách như dữ liệu thống kê và tài liệu nghiên cứu.

Lĩnh vực nghiên cứu tiêu biểu

Ô tô - Cơ giới

 • Nghiên cứu xu hướng thị trường
 • Phân tích đối thủ cạnh tranh
 • Chất lượng dịch vụ đại lý
 • Đánh giá hiệu quả hoạt động Marketing
 • Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng
 • Nghiên cứu độ nhận diện thương hiệu

Sản phẩm tiêu dùng

 • Nghiên cứu xu hướng thị trường
 • Phân tích hành vi và thái độ khách hàng
 • Nghiên cứu độ nhận diện thương hiệu

Sản xuất

 • Nghiên cứu xu hướng thị trường
 • Phân tích đối thủ cạnh tranh
 • Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng
 • Phân tích phân khúc thị trường
 • Tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Ngân hàng & Bảo hiểm

 • Phân tích hành vi và thái độ khách hàng
 • Phân tích phân khúc thị trường
 • Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng
 • Tìm kiếm khách hàng tiềm năng

© 2017 by RELIA VIETNAM JSC