Dịch vụ nghiên cứu thị trường

Trong hơn một thập kỷ qua, Relia Việt Nam đã hợp tác chặt chẽ với khách hàng trong việc cung cấp khảo sát thực tế trong nhiều lĩnh vực tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Các loại hình dịch vụ chính bao gồm khảo sát thị trường, phân tích đối thủ, khảo sát độ nhận diện thương hiệu, khảo sát độ hài lòng của khách hàng hoặc nhân viên. Relia Vietnam mong muốn hỗ trợ khách hàng nhận biết thị trường, phân tích triển vọng kinh doanh và nắm bắt cơ hội mới.

Tele-survey

Gọi điện khách hàng mục tiêu và tiến hành khảo sát

Phỏng vấn sâu

Nhân viên điều hành với nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực khác nhau, có thể nhanh chóng lấy được thông tin khảo sát.

Phỏng vấn trực tiếp

Thu thập phản hồi và thái độ của người tiêu dùng đối với các sản phẩm & dịch vụ trong nhiều lĩnh vực khác nhau để hiểu rõ hơn về thị trường.

Lĩnh vực nghiên cứu tiêu biểu

Ô tô - Cơ giới

 • Nghiên cứu xu hướng thị trường
 • Phân tích đối thủ cạnh tranh
 • Chất lượng dịch vụ đại lý
 • Đánh giá hiệu quả hoạt động Marketing
 • Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng
 • Nghiên cứu độ nhận diện thương hiệu

Sản phẩm tiêu dùng

 • Nghiên cứu xu hướng thị trường
 • Phân tích hành vi và thái độ khách hàng
 • Nghiên cứu độ nhận diện thương hiệu

Sản xuất

 • Nghiên cứu xu hướng thị trường
 • Phân tích đối thủ cạnh tranh
 • Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng
 • Phân tích phân khúc thị trường
 • Tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Ngân hàng & Bảo hiểm

 • Phân tích hành vi và thái độ khách hàng
 • Phân tích phân khúc thị trường
 • Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng
 • Tìm kiếm khách hàng tiềm năng

© 2017 by RELIA VIETNAM JSC