Cùng với những sự phát triển vừa qua và nỗ lực trong tương lai, Công ty Cổ phần Relia Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng về việc dự kiến đổi tên doanh nghiệp thành Công ty Cổ phần Altius Link Việt Nam, kể từ tháng 12 năm 2023.

Chúng tôi rất vui mừng bước vào chương tiếp theo trong hành trình của mình với tên gọi Altius Link Vietnam JSC – đánh dấu sự sáp nhập giữa giữa KDDI Evolva, Inc. và Relia, Inc vừa qua.

“Altius” xuất phát từ tiếng Latin và nó có nghĩa là “cao hơn” hoặc hướng tới mục tiêu cao hơn. Và “Link” – là tất cả về “kết nối”, thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc kết nối mọi người và đạt được mức độ giao tiếp cao hơn. Altius Link mong muốn tạo ra trải nghiệm tốt hơn nữa cho mọi người – khách hàng, xã hội. Cung cấp sự hỗ trợ dễ dàng và phù hợp cho người dùng cuối cũng như hỗ trợ các công ty khách hàng xây dựng mối quan hệ tích cực với khách hàng của họ. 

Và bây giờ, với tư cách là Altius Link Vietnam JSC, chúng tôi vẫn tiếp tục cung cấp các dịch vụ Outsourcing chất lượng cao cho khách hàng của mình. Với nguồn lực và kiến thức chuyên môn được mở rộng, chúng tôi sẵn sàng đón nhận những thách thức mới và đạt đến những tầm cao hơn nữa trong ngành BPO.

Vì vậy, hãy duy trì kết nối với Altius Link Vietnam JSC và sẵn sàng bắt đầu cuộc hành trình mới này cùng chúng tôi!

  • RELIA Vietnam
  • Contact Tel : 028-7308-7308 / 024-7308-6668 | Monday - Friday: 8:30 AM - 5:30 PM.
  • For business and service: send inquiry on "Contact us" page
  • For applying for jobs: View job positions of interest

Share this story

© 2017 by RELIA VIETNAM JSC